Privacyverklaring Shortlease Nederland B.V.

9 november 2023

Uw privacy is voor Shortlease Nederland B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst shortleasenederland.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen en verschaft u inzicht in:

• De omstandigheden wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken;

• De aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen;

• De redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen;

• De wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Shortlease Nederland B.V.

Doeleinden

Shortlease Nederland B.V. gebruikt uw klantgegevens voor de volgende doeleinden:

• Om u te voorzien van producten en diensten, om te controleren of u in aanmerking komt voor onze diensten en om u betere aanbiedingen en gebruikerservaringen te bieden;

• Om u te informeren over updates of wijzigingen van onze producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid;

• Om u te informeren over nieuwe producten en diensten;

• Om ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden (garantieservice, diagnoses het verhelpen van storingen tijdens service en onderhoud aan voertuigen, het begeleiden bij schade aan het voertuig etc.);

• Om ons aanbod aan en de communicatie met klanten te evalueren en te verbeteren en om aan wettelijke eisen te voldoen.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, naam en bedrijfsnaam. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst Met deze statistieken verbeteren we onze dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, geboortedatum, ip-adres en locatie. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor e?e?n jaar.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

• Per post;

• Per e-mail;

• Via social media;

• Per telefoon.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze dienst shortleasenederland.nl om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties.Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u ze leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld een overheidsorgaan of andere derde partij, vanwege een overheidsonderzoek, geschil of andere juridische procedure of verzoek). Ook verstrekken wij persoonsgegevens aan een derde partij indien dit nodig is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Zij zorgen er voor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht. Zij kunnen u dan zelf reclame sturen. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven.

Applicaties van derden

U hebt wellicht toegang tot applicaties en andere diensten die verbonden zijn met een voertuig, maar die door een derde partij worden geleverd en waarvoor bijvoorbeeld doorgifte van locatiegegevens en andere voertuig-registratiegegevens naar de derde partij nodig is. Shortlease Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruik van persoonsgegevens in dergelijke applicaties of diensten van derden. Wij adviseren u om vo?o?r gebruik van zulke applicaties en diensten zorgvuldig de van toepassing zijnde voorwaarden (en eventueel gerelateerde privacy verklaringen) van dergelijke applicaties of diensten door te lezen. Neem bij vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door derden rechtstreeks contact op met deze derde partij.

Passagiers

Wij verzoeken u om personen die ook Shortlease Nederland B.V. diensten gebruiken of die plaatsnemen in uw voertuig, te informeren dat persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Shortlease Nederland B.V. streeft naar implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of beschikbaarstelling en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij streven naar een adequaat beveiligingsniveau en passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de risico’s die de aard en het gebruik van uw persoonsgegevens met zich meebrengen.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;

• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;

• Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;

• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert;

• Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

• Het laten corrigeren van fouten;

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

• Intrekken van toestemming;

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Gegevensverwerking namens ons

Wij houden de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot werknemers en leveranciers van Shortlease Nederland B.V. die deze informatie nodig hebben om deze namens ons te verwerken en die contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Ons streven is erop gericht om diensten voor gegevensverwerking te kiezen die de integriteit van uw persoonsgegevens het best beschermen jegens derden.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Shortlease Nederland B.V.

Splinterlaan 156

2352SM Leiderdorp

info@shortleasenederland.nl

071-5896450